نمایندگی فروش کارتریج ایرانی پردیس در استان قم-قمماشین های اداری سربازحسینی

قم-بلوار امین،نبش 45متری شهید صدوقی -پلاک 6

تلفن:32933223

موبایل: 09121532630

email: mahdi.1349@yahoo.com

website: www.shqom.com

hpنمایندگی