نحوه کارکرد اسکنر

scanerscanerscaner

در واقع اسکنر یکی از لوازم جانبی رایانه است که برای انتقال اسناد و تصاویر دنیای حقیقی به درون رایانه و تبدیل آنها به صفر و یک به کار می رود. البته اسکنرها انواع مختلفی دارند اما به طور کلی فناوری به کار رفته در همه آنها شبیه به یکدیگر است.
برای اسکن کردن یک عکس ، شما در قدم اول آن عکس را روی صفحه شیشه ای اسکنر می گذارید، اما پس از آن چه اتفاقی می افتد؟ ابتدا عکس به وسیله یک لامپ گزنون روشن می شود. البته در اسکنرهای قدیمی تر از لامپهای فلورسنت معمولی استفاده می شد که از شفافیت تصویر کم می کرد. پس از این مرحله ، تصویر عکس به وسیله یک آیینه زاویه دار به آیینه دیگری منعکس می شود.
بعضی از اسکنرها 2 آیینه و برخی دیگر 3 آیینه دارند. هر یک از این آیینه ها، تعقر کمی دارند که باعث می شود تصویر منعکس شده در یک سطح کوچک تر متمرکز شود و در نتیجه وضوح تصویر بیشتر شود. آخرین آیینه ، تصویر را به یک لنز منعکس می کند. لنز تصویر را از طریق یک سری فیلتر که کارشان جدا کردن 3 رنگ قرمز ، آبی و سبز به کار رفته در تصویر است روی (سی سی دی )یعنی مهمترین قسمت یک اسکنر و رایج ترین فناوری برای دریافت تصویر در اسکنرها متمرکز می کند.
در واقع هر اسکنر باید بتواند به نحوی تصویر را به سیگنال الکتریکی تبدیل کند و (سی سی دی )این کار را انجام می دهد. این بخش مجموعه ای از دیورهای نوری است که نور را به الکترون ها تبدیل می کند. این دیورها به نور حساس هستند و هر چه نوری که به یک دیور می تابد روشن تر باشد ، بار الکتریکی که در آن مکان جمع می شود هم بیشتر خواهد بود.
به این ترتیب رنگهای مختلف تصویر ، بسته به شدت روشنایی ای که دارند ، از طریق دیورهای ولتاژ الکتریکی تبدیل می شوند و کل این مکانیزم شامل آیینه ها ، لنز ، فیلتر و هد اسکن کننده تصویر را می سازند. این هد که به آرامی روی سند حرکت می کند به وسیله یک تسمه به موتوری پله ای متصل است که هد را به جلو می برد. هد اسکن کننده از یک طرف هم به یک میله متصل است که از ایجاد انحراف یا لغزش در مسیر هد ، هنگام خواندن تصویر جلوگیری می کند.
تنظیمات دقیق اجزای مختلف هد، به مدل اسکنر بستگی دارد ، اما اصول آن در تمام اسکنرها مشابه است. البته بجز این فناوری ، فناوری های دیگری هم برای ساخت اسکنر وجود دارد. اسکنرها از نظر شفافیت و وضوح تصویر باهم تفاوت دارند. این مساله به تعداد سنسورها در هر سطر سی سی دی، دقت موتور پله ای ، کیفیت لنز و نیز میزان روشنایی منبع نور بستگی دارد. اما اسکن کردن تصویر مرحله اول کار است. مرحله بعدی ، انتقال تصویر اسکن شده به رایانه است.
برای اتصال اسکنر به رایانه و انتقال تصویر راههای متفاوتی وجود دارد. ساده ترین راه اتصال از طریق پورت موازی است که البته کندترین روش ممکن هم است. روش استفاده از رابط (اس سی اس ای )است که یک رابط موازی با سرعت بالاست. راه سوم هم استفاده از پورت (یواس بی)است. اسکنرهای (یو اس بی )سرعت خوبی دارند و کار کردن با آنها ساده است. روش آخر هم استفاده از (فایر وایر)است که یک گذرگاه بسیار سریع محسوب می شود. البته این روش هزینه بیشتری هم دارد و برای تصاویر با کیفیت بسیار بالا و در مقیاس صنعتی استفاده می شود.