کنترل کننده در چاپگر ها

قبل از انجام هر گونه عملیات توسط چاپگر لیزری ، می‌بایست صفحه حاوی داده در اختیار آن قرار گرفته و در ادامه در رابطه با نحوه ایجاد خروجی مورد نظر تصمیم گیری می‌گردد. عملیات فوق بر عهده کنترل کننده چاپگر خواهد بود. کنترل کننده چاپگر به عنوان برد اصلی چاپگر لیزری ایفای وظیفه می‌نماید. کنترل کننده فوق از طریق یک پورت ارتباطی نظیر: پورت موازی و یا پورت (یو اس بی) با کامپیوتر ارتباط برقرار می‌نماید. در صورتیکه چاپگر به چندین کامپیوتر متصل باشد، کاربران متفاوت قادر به ارسال درخواستهای چاپ خود خواهند بود.
در این حالت کنترل کننده ، هر یک از درخواستهای واصله را بصورت جداگانه پردازش خواهد کرد. شکل زیر پورتهای متفاوت یک چاپگر لیزری را نشان می‌دهد. به منظور گفتمان بین کنترل کننده و کامپیوتر ، می‌بایست آنها با یک زبان مشترک صحبت نمایند. در چاپگرهای اولیه ، کامپیوتر یک نوع فایل متنی خاص را به همراه مجموعه‌ای از کدهای اطلاعاتی برای چاپگر ارسال می‌کرد. با توجه به ماهیت چاپگرهای اولیه و محدودیت فونتهای موجود ، روش فوق بخوبی تأمین کننده نیازهای اطلاعاتی چاپگر بود، امروزه از صدها نوع فونت استفاده می‌گردد. بدین منظور لازم است که اطلاعات مورد نیاز چاپگر با استفاده از یک زبان پیشرفته در اختیار آن گذاشته شود. متداولترین زبانهای موجود در این زمینه زبان(پی سی ال) مربوط به شرکت هیولت پاکارد و "پوست اسکریپت" مربوط به (ادوب)است . زبانهای فوق برای تشریح صفحه از یک نوع بردار استفاده می‌نمایند. بردار فوق مقادیر ریاضی از اشکال(ژئومتریک) می باشند. ( بصورت مجموعه ای از نقاط نخواهد بود ) چاپگر بردار را اخذ و در ادامه آن را به یک صفحه (بیت مپ)تبدیل می نماید.
برخی از چاپگرها از یک دستگاه اینترفیش گرافیکی (جی دی اف)در عوض (پی سی ال )استاندارد ، استفاده می‌نمایند. درسیستم فوق ، کامپیوتر بردار مربوط به نقاط را خود ایجاد می‌نماید، بدین ترتیب کنترل کننده پردازشی در این زمینه را انجام نداده و صرفا دستورالعملهای نقاط را برای لیزر ارسال می‌نماید. در اغلب چاپگرهای لیزری ، کنترل کننده می‌بایست عملیات مربوط به سازماندهی داده‌های دریافتی از کامپیوتر را خود انجام دهد. اطلاعات فوق شامل: دستورات مربوط به نوع عملیات ، نوع کاغذ ، نحوه برخورد با فونتها و ... است. کنترل کننده به منظور انجام عملیات مربوطه بطرز صحیح می‌بایست اطلاعات فوق را با اولویت درست دریافت نماید.
پس از سازماندهی داده‌ها ، کنترل کننده عملیات آماده سازی صفحه را آغاز خواهد کرد. تنظیم حاشیه‌ها ی متن ، سازماندهی کلمات و استقرار تصاویر مورد نظر و ... را انجام داده و ماحصل عملیات فوق ایجاد برداری حاوی نقاط متفاوت است. چاپگر بمنظور چاپ یک صفحه به اطلاعات فوق نیاز خواهد داشت.
در اکثر چاپگرهای لیزری ، کنترل کننده قادر به ذخیره درخواستهای مربوط به چاپ در حافظه اختصاصی خود است. با استفاده از ویژگی فوق ، کنترل کننده قادر به استقرار چندین کار در حافظه می‌باشد (ایجاد یک صف از کارها). پس از استقرار هر درخواست چاپ در حافظه اختصاصی ، امکان چاپ آنها در زمان مربوطه فراهم خواهد شد. در مواردی که از یک سند می‌بایست چندین نسخه چاپ گردد، داده‌های مربوطه صرفا یک بار برای چاپگر ارسال و بدین طریق در زمان صرفه جوئی خواهد شد.