فرایندچاپ در پرینترها

چاپ وچاپگر

پس از فعال نمودن گزينه " چاپ" در نرم افزارهاي مربوطه ، عمليات متفاوتي بشرح ذيل انجام خواهد شد:
- اطلاعات مورد نظر از طريق نرم افزار مربوطه براي درايور چاپگر ارسال مي گردد.
- درايور ، اطلاعات دريافتي را بگونه اي ترجمه خواهد كرد كه براي چاپگر قابل فهم باشند. در اين مرحله درايور بررسي خواهد كرد كه آيا چاپگر براي عمليات چاپ آماده است ؟
- اطلاعات مورد نظر توسط درايور از طريق پورت مربوطه در اختيار چاپگر قرار داده مي شوند.
- چاپگر اطلاعات ارسال شده توسط كامپيوتر را دريافت و بخشي از آنها را در يك بافر ذخيره مي نمايد. اندازه حافظه فوق مي تواند محدوده اي از 512 كيلوبايت تا 16 مگابايت را شامل گردد. محدوده فوق بستگي به نوع چاپگر دارد.بديهي است هر اندازه كه ميزان بافر فوق زياد باشد ، امكان استقرار چندين سند براي چاپ فراهم خواهد شد.?
- در صورتيكه چاپگر براي مدت زماني بيكار باشد ، بصورت خودكار عمليات پاكسازي هد انجام خواهد شد. پس از اتمام عمليات فوق كه "کلین سایکل"نيز ناميده مي شود ، چاپگر آماده چاپ درخواست هاي جديد خواهد شد.

مدار كنترل كننده باعث فعال شدن موتور "استپر"بمنظور تغذيه كاغذ مي شود. غلتك ها بحركت در آمده و يك كاغذ از مخزن مربوطه سيني و يا"فیدر" درون چاپگر كشانده مي شود.
- پس از تغذيه كاغذ و استقرار آن در محل مربوطه ، موتور "فیدر"با استفاده از تسمه مربوطه باعث حركت دستگاه هد در طول صفحه مي شود. حركت گام به گام موتور "استپر"باعث تزريق جوهر از طريق افشانك هاي مربوطه در طول كاغذ مي گردد.
- در هر ايستگاه تزريق ، قطرات متعددي بر روي كاغذ قرار مي گيرد.
- در انتهاي هرفاز ، كاغذ به ميزان بسيار اندكي ( كسري از يك اينچ ) بسمت جلو كشانده مي شود.
- فرآيند فوق تا تكميل چاپ تمام صفحه تكرار خواهد شد. مدت زمان تكميل چاپ يك صفحه، در چاپگرها متفاوت است . از واحدي با نام "پی پی ام"تعداد صفحه در دقيقه براي مشخص نمودن تعداد صفحات قابل چاپ در چاپگرها استفاده مي گردد. مقدار فوق كاملا" متغير بوده و به عوامل متفاوتي از جمله نوع چاپگر ، سپاه سفيد ، رنگي و ... بستگي خواهد داشت .
- پس از اتمام عمليات چاپ ، هد چاپگر بمنظور ممانعت در مقابل حركات تصادفي وآسيب هاي احتمالي " پارك " مي گردد.