لیست قیمت کارتریج hp
لیست قیمت کارتریج اچ پی

پردیس چاپگر باران وارد کننده محصولات hpدر ایران(سهامی خاص)

پردیس چاپگر باران نمایندگی فروش محصولات hp در ایران. وارد کتتده اصلی محصولات hp :در ایران با گارانتی پردیس.خط ویژه 88322120

خط ویژه: 2120 8832
bazar-hp.com

آماده عقد قرارداد با سازمان ها، موسسات و ارگانهاي دولتي و غيردولتي مي باشيم


برای استفاده ار تمام امکانات سایت از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید
**لینک دانلود Fire fox**

برای گرفتن استعلام قیمت کالای مورد نظرخود، در هر ساعت از شبانه روز به شماره 02188322120 smsدهیدشماره کارتریج یاپرینتر خود را وارد نمایید
Jquery Search Text In HTML Table

hp ink printer**کارتریج های جوهرافشان اچ پی
no cartridge(جوهرافشان) printer*hp*
1 کارتریج جوهرافشان hp 51645a-45 deskjet 710c,710c,712c,720c,722c,855c,855cse,870c,870cse,870cxi,
880c,882c,890c,890cse,890cxi,895cse,895cxi,815c,
820c,820cse,820cxi,830c,832c,850c,850cxi930 & photo,930c
930cm,832c,935c,950,950c952&c.955c,960c,960c photo
2 کارتریج جوهرافشان hp 6615a&6615d-15 deskjet810c,812c,816c,825c,825cux,840c,841c,842c,843c,
845c,916c,920c,920cvr,920cxi940c,940cvr,940cw,940cxi,948c,3810,3816,3820,3822
officejet5100,5110,v30,v40,v45,psc500,700,750,950
fax1230,digital copier 410
3 کارتریج جوهرافشان hp 6656a-56de deskjet450,450ci,450cbi,450wbt,5100,5145,5150,5151,5160
5550,5551,5552,5650,5652,5655,5850,9600,9650.9670,9680
officejet 4100,4105,4110,4200,4212,4215,4219,4255,5500
5505,5510,5515,5600,5605,5610,5610v
4. کارتریج جوهرافشان hp c1823a-23 deskjet 710c,712c,720c,722c,810c,812c,815c,830c,832c
880c,882c,890c,895c,895cxi,1120c,1120cse,1120cxi,1125c
1180c
5. کارتریج جوهرافشان hp c4836a-11
c4837a-11
business inkjet1000,1100d,1100dtn,1200d,1200dn,1200dtn
1200dtwn,2200,2200se,2200xi,2230,2250,2250tn,2280,2280tn
2300,2300n,2300dtn,2600,2600dn,2800,2800dt,2800dtn
6. کارتریج جوهرافشان hp c4838a-11 business inkjet1000,1100d,1100dtn,1200d,1200dn,1200dtn
1200dtwn,2200,2200se,2200xi,2230,2250,2250tn,2280,2280tn
2300,2300n,2300dtn,2600,2600dn,2800,2800dt,2800dtn
color inkjet cp 1700,cp1700d,cp1700ps
designjet 10ps,20ps,50ps.
7. کارتریج جوهرافشان hp c4841a_10
c4842a-10
c4843a-0
deskjet 2000c,2000cn,2000cse,2000cxi,2500c,2500c plus,2500cm,2500se,2500cxi
8. کارتریج جوهرافشان hp c4844a-10 business inkjet1000,1100d,1100dtn,1200d,1200dn,1200dtn
1200dtwn,2200,2200se,2200xi,2230,2250,2250tn,2280,2280tn
2300,2300n,2300dtn,2600,2600dn,2800,2800dt,2800dtn
2300,2300n,2300dtn,2600,2600dn,2800,2800dt,2800dtn,3000
300n,300dtn
color inkjet cp 1700,cp1700d,cp1700ps.desi
9. کارتریج جوهرافشان hp c4911a-82
c4912a-82
c4913a-82
designjet 10ps,20ps,50ps,120,120nr,500,500ps,800
800ps,cc800ps,815mfp,820mfp
10. کارتریج جوهرافشان hp c6578d-78d deskjet916c,920c,920cvr,920cxi,930photo,930c,932c,935c
940c,940cvr,948c,950,952c,955c,959c,960c,960cse,960cxi970c,
970cse,970cxi,980cxi,990c,990cse,990cxi,995c,1180c
1220c1220cse,1220cxi,1280c,3810,3816,3820,3822,6120
11. کارتریج جوهرافشان hp c6656a-56de 4200/5150/5510 5150
12. کارتریج جوهرافشان hp 57color (C6657AE) deskjet450,450ci,450cbi,450wbt,5100,5145,5150,5151,5160
5550,5551,5552,5650,5652,5655,5850,9600,9650,9670,9680
officejet 4100,4105,4110,4200,4212,42154219,4255,5500
5505,5510,5515,5600,5605,5610,5610v,5610xi,6100,6
13. کارتریج جوهرافشان hp c6657a-57 deskjet450,450ci,450cbi,450wbt,f4100,f4140,f4172,f4180,
f4185,5100,5145,5150,5151,5160,5550,5551,5552,5650,5652
5655,5850,9600,9650,9670.9680,9680gp,f4100.
officejet 4100,4105,4110,4200,4212,4215,4219,4255,5500,5505,55
14. کارتریج جوهرافشان hp c6658-58 deskjet f300,f310,f325,f335,f340,f350,f370,f375,f380
f390,f2100,450,450cbi,450ci,450wbt,d2300,d2345,d2360,
d2400,d2430,d2445,d2460,3600,3620,3645,3647,3650
3653,3840,3843,3845,3847,3848,f4100,f4140,f4172,f4180,f4185,51
15. کارتریج جوهرافشان hp c8719e-363xl
c8721e-363
photo smart3108,3110,3210,3213,3308,3310,3313,c5100,c5140
c5150,c5180,c5188,c6100,c6150,c6180,c6183,c6185
c6188,c6200,c6240,c6250,c6280,c6283,c6288,d6160,d7100
d7145,d7155,d7160,d7168,c7100,c7150,c7180,c7183,c7185
16. کارتریج جوهرافشان hp c8727a-27 deskjet3300,3320,3322,3323,3325,3400,3425,3450
3500,3520,3535,3550,3600,3620,3645,3647,3650,3653,
3740,3745,3747,3840,3843,3845,3847,5650,5655,5850
officejet 4200,4212,4215,4219,4255,4300,4311,3414,43
17. کارتریج جوهرافشان hp c8728a-28 deskjet3300,3320,3322,3323,3325,3400,3420,3425,3450,3500
3520,3535,3550,3620,3645,3647,3650,3653,3740,3745
3747,3840,3843,3845,3847,3848,5650,5652,5655,5850
officejet 4100,4105,4110,4200,4212,4215,4219,4250,42
18. کارتریج جوهرافشان hp c8765e-338 deskjet460c,460cb,460wbt,460wf,5740,5743,5745,5748,6520,
6540,6540d,6543,6548,6620,6623,6830v,6840,6843,6848,9800,9800d
officejet6200,6210,6210xi,6210v,6210xi,6213,6215,7210,7210v,
7210xi,7213,7310,7310xi,7313,7410,741
19. کارتریج جوهرافشان hp c8766e-343 deskjet460c,460cb,460wbt,460wf,5740,5743,5745,5748,5940
5943,6520,6540,6540d,6543,6548,6620,6623,6830v,6840
6843,6940,6848,6943,6980,6983,9800,9800d
officejet6200,6210,6210v,6210xi,6213,6215,6300,6310,6310xi,6313,63
20. کارتریج جوهرافشان hp c8767e-339 deskjet5740,5743,5745,5748,5940,5943,6520,6540,6540d
6543,6548,6620,6623,6830,6840,6843,6848,6940,6943
6980,6983,9800,9800d
office jet6300,6310,6313,6315,7210,7210v,7210xi,7213,7310,7310xi,7410,7410xi,74
21. کارتریج جوهرافشان hp c8771e-363
c8772e-363
c8773e-363
c8774e-363
photp smart 3108,3110,3210,3213,3308,3310,3313,c5100,c5140,c5150,c5180,c5185,c5188
c6100,c6150,c6180,c6183,c6185,
c6188,c6200,c6240,c6250,c6280,c6283
c6288,d6160,d7100,d7145,d7155,d7160,d7160,d7168,c7100,c7150,c7180,c7183,c7185
22. کارتریج جوهرافشان hp c8775e-363 photp smart 3108,3110,3210,3213,3308,3310,3313,c5100,c5140,c5150,c5180,c5185,c5188
c6100,c6150,c6180,c6183,c6185,
c6188,c6200,c6240,c6250,c6280,c6283
c6288,d6160,d7100,d7145,d7155,d7160,d7160,d7168,c7100,c7150,c7180,c7183,c7185
23. کارتریج جوهرافشان hp c9351a-21
c9352a-22
deskjetf300,f310,f325,f335,f340,f350,f370,f375,f379
f380,f390,d1311,d1320,d1330,d1341,d1360,d1400,d1420,d1430,d1445,d1455,d1460,d1470
,d1500,f2100,f2110,f2120,f2128,f2140,
f2180,f2187,f2188,d2300,d2320,d2330,d2345
24. کارتریج جوهرافشان hp c9163e-342 deskjetd4100,d4145,d41555,d4160,d4163,5042,5043,5420v,5432,5440,5442,5443,
officejet6300,6310,6310xi,6313,6315,
photosmart2570,2573,2575,2575v,c3100,c3110,c3125,c3135,c3140
,c3150,c3180,c3183,c3190,c4100,c4110,c414
25. کارتریج جوهرافشان hp c9362e-336 deskjet5420v,5432,5440,5442,5443,
officejet6300,6310,6310xi,6313,6315,
photo smart2570,2573,2575,2575v,2575xi,2710,2710xi,2713,c3100,c3110,
c3125,c3135,c3140,c3150,c3180,c3183,c3190,7850,
psc1507,1510,1510s,1510v,1510xi.
26. کارتریج جوهرافشان hp c9363e-344 deskjet460c,460cb,460wbt,460wf,5740,5743,5745,5748,5940
5943,6520,6540,6540d,6543,6548,6620,6623,6830v,6840,6843
6848,6940,6943,6980,6983,9800,9800d
officejet6200,6210,6210v,6210xi,6213,6215,7210,7210v,7210xi,7213,7
27. کارتریج جوهرافشان hp c9364e-337 deskjetd4100,d4145,d4155,d4160,d4163,5042,5043,5420v
5432,5440,5442,5443
28. کارتریج جوهرافشان hp c9369e-348a deskjet460c,460cb,460wbt,460wf,d4100,d4145,d4155,d4160
d4163,d4260,d4263,d4268,5420v,5432,5440,5440v,5440xi,5442
5443,5940,5943,5740,5743,5745,5748,5940,5943,6520,6520xi
6540,6540d,6543,6548,6620,6620xi,6623,6830v,684
29. کارتریج جوهرافشان hp c9391an-88xl
c9392an-88xl
c9393an-88xl
c9396an-88xl
officejet prok550,k550dtn,k550dtwn,k5400,k5400dn,k5400dtn
k8600,l7400,l7480,l7500,l7550,l7580,l7600,l7680,l7550
l7700,l7780,officejet prol7590
30. کارتریج جوهرافشان hp cb335e-350 deskjetd4260,d4263,d4268,officejetj5700,j5730,j5740,j5750
j5780,j5785,j5788,j6410,j6480,photosmartc4380,c4400,c4424
c4480,c4485,c4486,c4524,c4580,deskjetd4360
31. کارتریج جوهرافشان hp cb336e-350xl deskjetd4260,d4263md4268,officejetj5700,j5730,j5740,j5750,
j5780,j5785,j5788,j6410,j6480
photosmartc4205,c4225,c4240,c4250,c4270,c4273,c4280
c4283,c4285,c5240,c5250,c5275,c5280,c5288,d5345
d5360,d5363,d5368
32. کارتریج جوهرافشان hp c9368-100 hp deskjet460c,460cb,460wbt,460wf,5740,6540,6540dt,6840,
6840dt,6940dt,6980,6980dt,9800d
officejet6310,7210,7310,j6480,photosmart2575,2610,2710,325,335,375,375b,385,
425,475,8050,8150,8450,8750,d5069,d5160,d5360,b8
33. کارتریج جوهرافشان hp c4840a-11h hp deskjet1000,1100series,1100d,1100dtn,1200,1200d,1200dn,
1200dtn,hp1200dtwn,2200series,2200se,2200xi,2300series,
2250series,2250tn,2280,2280tn,2280dtn,1700,cp1700series
cp1700d,cp1700ps,100,100plus,110plus,110lus nr,500,500ps.
34. کارتریج جوهرافشان hp cc640he-121
cc643he-121
hp deskjetd2563,d2663,d5563,f4283,f2483,f4583,
photosmartc4683,c4783
35. کارتریج جوهرافشان hp c9364-129 hp photosmart8050,2575,5940,5943,8943,8983,d4163,6213,6313
2573,8053,8753,c4183,d5063
36. کارتریج جوهرافشان hp c8767-130 hp deskjetdj5740,dj5743,dj5748,dj6520,dj6540,dj6543
dj6548,5943,6543d,6623,6843,6843d,6943,6983,9803,9803d
6313,7213,7313,7413,2573,2613,2713,8053,8153,8453,8453
d5063,prob8353
37. کارتریج جوهرافشان hp c8765-131 hpdeskjet460c,460cb,460wbt,5743,6543,6543d,6623,6843
6843d,9803,9803d,6213,7213,7313,7413,2573,2613,2713,8153
8453,8753,c3183,pro8353,1513,1513s,1613,2353
38. کارتریج جوهرافشان hp c9362-132 hpdeskjet2573,5443,d4163,6313,c3183,1513,1513s
39. کارتریج جوهرافشان hp c9363-134 hpdeskjet2573,5443,460c,460cb,460wbt,5743,5943,6543,5443d
6623,6843,9803,9803d,d4163,6213,7213,7313,7413,325,335,375
385,428,475,2573,2613,2713,8053,8153,8453,8753,d5063,1513,
1513s,1613,2353.
40. کارتریج جوهرافشان hp c8766-135 hpdeskjet460c,460cb,460wf,460wbt,5740,5740xi,5940,5940xi
6520,6520xi,6540,6540dt,6540xi,6620,6620xi,6830v,6840
6840dt,6840xi,9800,9800d,5743,5943,6543,6623,6843,6943,6983,9803
officejet6200,6210.6210v,6210xi,6310,7210,72
41. کارتریج جوهرافشان hp c9361-136 hp deskjet2573,5443,d4163,6313,c3183,c4183,1513,1513s
42. کارتریج جوهرافشان hp c9369-138 hp deskjet460c,460cb,6843,6943,6983,9803,9803d,d4163,d4363,5443,5743,5943
6543,6213,7213,7313,7413,2573,2613,
2713,8053,8153,8453,8753,c3183,d5063,1513,1613,2553
43. کارتریج جوهرافشان hp c5010dn-14 hp inkjet printercp1160,7130,7140
officejetd135,d135xi &d155xlseries,d145,7100series
digital copier610
44. کارتریج جوهرافشان hp c4921a-14h
c4922a-14h
c4923a-14h
hp officejetd125xl,d135,d135xl,d145,d155xl,7110,7110xl,7115,7113,7130,7130xl,7135xl
7140xl,cp1140series
45. کارتریج جوهرافشان hp c5011dn-14
c4920a-14h
hpinjectprintercp1160,7130,7140
officejetd135,d135xl,d155xlseries,d145,7100serieshp digital copier610
46. کارتریج جوهرافشان hp cb335he-140 hp deskjet4263,
inkjet printercb641c,d4363,cb730,5783 all in one,q8232c,c4273,
c4293,c4343,c43,cb029c,c4283,j6413
44. کارتریج جوهرافشان hp cb337he-141 hp photo smartc4273,c4283,c4343,c4383,c5283,4583,d5363
47. کارتریج جوهرافشان hp c6625a-17 hp deskjet 840c,845c,825c,816c,843c,841c,842c,845cvr,825cvr
840c,841c,842c,843c,845c,845cvr,816c
48. کارتریج جوهرافشان hp c8771he-177
c8772he-177
c8773he-177
hp deskjet 825,7163,7363,7463,6283,6183,7183,5183,7283
photosmart7150,3213,3313,8253
49. کارتریج جوهرافشان hp cb316he-178
cb318he-178
cb319he-178
cb320he-178
hp deskjet d5460,7560,5463,c6280,c6383,5380,5383,5460,d8850
50. کارتریج جوهرافشان hp cd971an-920
ch634an-920
ch635an-920
ch636an-920
hp officejet6000series,6500,7000
51. کارتریج جوهرافشان hp c6614d-20 hp deskjet49tri
inkjetprint16,610,615,640,925,1020,2100,2200
52. کارتریج جوهرافشان hp 51626a-26 hp deskjet200,400,420,500,510,520,540,550,560,lx350
510,520,540,550,560printers,fax200,300,310,700,750,900,950
53. کارتریج جوهرافشان hp 51629a-29 hp deskjet600,660c,670,680,690,691,693,694,695,697,500
590,625,635,700,710,725
54. کارتریج جوهرافشان hp 51640a-40 hp inkjetprinter230,250c,330,350c,430,450c,455c,455ca
488c,488ca,650c,650c+,650cd,650ce
deskjet1200c,1200cps.
55. کارتریج جوهرافشان hp 51641a-41 hp deskjet820,850,855,870,1000,1100,copier110,120
officejetpro1150c,
56. کارتریج جوهرافشان hp 51644c-44
51644m-44
51644y-44
hp design jet 350c,450c,455ca,488ca,750c,750c+,755cm
57. کارتریج جوهرافشان hp 51649a-49 hp designjet350c,670c,600,690,7c,610,615,640,656,660,690,691,
693,694,695,697,590,625,635,700,710,725,92100,92200
58. کارتریج جوهرافشان hp c9359a-59 hp photo smart145.245,7660,7960,450,3650,3658,3668,5160
5168,5550,5650,5652,6110,7150,7260,7268,7550,7650,1350,2110,2210,2310,2410,2510
59. کارتریج جوهرافشان hp cc353an-901
cc656an-901
officejetj4524,j4540,j4550,j4580,j4624,j4660,j4680,j5680c
60. کارتریج جوهرافشان hp cb337e-351
cb338e-351xl
deskjetd4260,d4263,d4268,officejetj5700,j5730,j5740,j5750,j5780,j5785,j5788,j6410,j6480
photosmartc4205,c4225,,c4240,c4250,c4270,c4273,c4280
c4283,c4285,c5240,c5250,c5275,c5280,c5283,c5288,d5345
d5360,d5363,d5368
61. کارتریج جوهرافشان hp c4149a-49a
c4150a-50a
c4151a-51a
c4152a-52a
8500,8500dn,t8550,8550dn,8550gn,8550gn,8550mfp,8550n
hp laser jet printer**کارتریج های لیزری اچ پی
no cartridg(لیزر ی) printer*hp*
1 کارتریج لیزری hp 80a HP LaserJet Pro 400 MFP M425 -CF286A
HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw -CF288A
2 کارتریج لیزری hp 92274a-74a hp laser jet 4l,4ml,4p,4mp,c2003a
3 کارتریج لیزری hp 92298a-98a hp laser jet 4,4plus,4m,4m plus,5,5m,5n,5se
canon lbp 860,1260,81v,8mark,p270
4 کارتریج لیزری hp c3900a-00a hp lazer jet 4v,4mv printers
5. کارتریج لیزری hp c39006a-06a p laser jet 5l,sml,slfs,5lxtra,6l,6lciold,6l se, 6l xi
hp laser jet 3100,3100se,3100xi,3150,3150se,3150xi,3994a,3996a
canonlbp440,445.460,465,660,ep_a
6. کارتریج لیزری hp
c3903f
hp laser jet sp,5mp,6p,6mp printers
canon laser jet class 9000
7. c3909a-09a hp 5 si,8000,n,dn
8. کارتریج لیزری hp c4092a-92a hp lazer jet 110,1100se,1100xl,1100ase
3200mfp,3200se
canon lbp 200,250,350,800,810,1110,1120
9. کارتریج لیزری hp c4096a-96a hp laser jet200,2100,2100m,2200,2200dn
10. کارتریج لیزری hp c4127a-27a hp laser jet 4000,4000n,40005e,4050,4050n,40500n
canon lbp 52x
11. کارتریج لیزری hp c4129x-29x hp laser jet 5000,5000n,5000dn,5000ll,5000gn,5100,5100tn
canon lbp 6200x
12. کارتریج لیزری hp c4182x-82x hp laser jet 8100,8150
13. کارتریج لیزری hp 92274a-74a hp laser jet 4l,4ml,4p,4mp,c2003a
14. کارتریج لیزری hp 92298a-98a hp laser jet 4,4plus,4m,4mplus,5,5m,5n,5se
canon lbp860,1260,81v,8mark,ex,p270,ep_e
15. کارتریج لیزری hp c3900a-00a hp laser jet4v,4mv
16. کارتریج لیزری hp c3903f-03a hp laser jet 5p,5mp,6p,6mp
canon laser class 2000
17. کارتریج لیزری hp c3906a-06a hp laser jet 5l,sml,slfs,5lxtra,6l,6lpro,6lxl,3100,3100se,3100xl,3150,3150se
3996a,canon lbp 440,445,460,465,660,ep_a
18. کارتریج لیزری hp
75 color CB337WA
4480/5580 6480
19. کارتریج لیزری hp c3909a-09a hp 5 sa,8000,n,dn
20. کارتریج لیزری hp c6511a-11a hp laser jet 2400,2410,2420,2420d,2420dn,2430
canon lbp 3460
21. کارتریج لیزری hp c7115a-15a laser jet 1000,1050w,1200,1200n,1200se,1220,1220se,3300mfp,3310,3320,3330,3380
canon lbp 1210
22. کارتریج لیزری hp
38061a-61a
hp laser jet 4100,4100mfp,4100dtn,4100n,4100tn,4101mfp
23. کارتریج لیزری hp
c8543x-43x
hp laser jet 9000,9040,9050
24. کارتریج لیزری hp
cb435a-35a
hp laser jet p1005,1006
25. کارتریج لیزری hp
c436a-36a
p laser jet m1120,m1120n,m1522nf,n1522n,1505,1505n
26. کارتریج لیزری hp
c30388a-88a
hp laser jet p1007,p1008
27. کارتریج لیزری hp
q1338a,38a
hp laser jet4200,4200n,4200tn,4200dtns,4200dtnsl
28. کارتریج لیزری hp
q1339a-39a
hp laser jet 4300,4300n,4300dtns,4345
29. کارتریج لیزری hp
q2612a-12a
hp laser jet1010,1012,1015,1018,1020,1022
hp laser jet3015,3020,3050,3052,3055,m1005
30. کارتریج لیزری hp
q2613a-13a
hp laser jet 1300,1300n,1300xl
31. کارتریج لیزری hp
q2624a-24a
hp laser jet 1150
32. کارتریج لیزری hp
q2610a-10a
hp laser jet 2300,2300l,2300n,2300dn,2300dtn
33. کارتریج لیزری hp
q5703a-03a
hp laser jet 9085mfp
34. کارتریج لیزری hp
q5942a-42a
hp laser jet 4250,4250n,4250dtnsl,4350n,4350dtnsl
35. کارتریج لیزری hp
q5945a-45a
hp laser jet 4345mfp
36. کارتریج لیزری hp
q5949a-49a
hp laser jet 1160,1160le,1320,1320n,1320tn,1320nw
hp laser jet 3390,3392
canon lbp 3300,3360
37. کارتریج لیزری hp
q7516a-16a
hp laser jet5200,5300
canon lbp3500
38. کارتریج لیزری hp
q7551a-51a
hp laser jet 3035mfp,p3005,m3027,mfp
39. کارتریج لیزری hp
q7553a-53a
hp laser jet 2015,2015b,2015n,p2014,n2727fp
40. کارتریج لیزری hp
CE278A-78a
hp laser jet1566,1606,1536
41. کارتریج لیزری hp
CE505A-05a
hp laser jet 2035,2055
42. کارتریج لیزری hp
CE285A-85a
hp laser jet1102,1212,1132,1214,1217
hp color LaserJet printer**کارتریج لیزری رنگی اچ پی
no cartridge(لیزری رنگی) printer*hp*
1 کارتریج لیزری رنگی hp
c4191a-91a
hp color laser jet 4500,4550
2 کارتریج لیزری رنگی hp
c4192a-92a
hp color laser jet 4500,4550
3 کارتریج لیزری رنگی hp
c4193a-93a
hp color laser jet 4500,4550
4. کارتریج لیزری رنگی hp
c4194a-94a
hp color laser jet 4500,4550
5. کارتریج لیزری رنگی hp
c8550a-50a
printer hp color 9500,9500mfp
6. کارتریج لیزری رنگی hp
c8551a-51a
printer hp color 9500,9500mfp
7. کارتریج لیزری رنگی hp
c8552a-53a
printer hp color 9500,9500mfp
8. کارتریج لیزری رنگی hp
c8553a-53a
printer hp color 9500,9500mfp
9. کارتریج لیزری رنگی hp
c9700a-00a
hp color laser jet 1500,2500
10. کارتریج لیزری رنگی hp
c9700a-01a
hp color laser jet 1500,2500
11. کارتریج لیزری رنگی hp
c9700a-02a
hp color laser jet 1500,2500
12. کارتریج لیزری رنگی hp
c9703a-00a
hp color laser jet 1500,2500
13. کارتریج لیزری رنگی hp
c9720a-20a
hp color laser jet 4600dtn,4650dtn
canon ep85,image class c2500,lbp2510,5500
14. کارتریج لیزری رنگی hp
c9721a-21a
hp color laser jet 4600dtn,4650dtn
canon ep85,image class c2500,lbp2510,5500
15. کارتریج لیزری رنگی hp
c9722a-22a
hp color laser jet 4600dtn,4650dtn
canon ep85,image class c2500,lbp2510,5500
16. کارتریج لیزری رنگی hp
c9723a-23a
hp color laser jet 4600dtn,4650dtn
canon ep85,image class c2500,lbp2510,5500
17. کارتریج لیزری رنگی hp
C9730a-30a
hp color laser jet5500,5500dn,5500n,5500dtn,5500hdn,5550,5550dn,5550tn,5550hdn
canon ep 86,image class c3500,lbp 2710,2810,5700,5800
18. کارتریج لیزری رنگی hp
C9731a-31a
hp color laser jet5500,5500dn,5500n,5500dtn,5500hdn,5550,5550dn,5550tn,5550hdn
canon ep 86,image class c3500,lbp 2710,2810,5700,5800
19. کارتریج لیزری رنگی hp
C9732a-32a
hp color laser jet5500,5500dn,5500n,5500dtn,5500hdn,5550,5550dn,5550tn,5550hdn
canon ep 86,image class c3500,lbp 2710,2810,5700,5800
20. کارتریج لیزری رنگی hp
C9733a-33a
hp color laser jet5500,5500dn,5500n,5500dtn,5500hdn,5550,5550dn,5550tn,5550hdn
canon ep 86,image class c3500,lbp 2710,2810,5700,5800
21. کارتریج لیزری رنگی hp
q2671a-71a
hp color laser jet3500,3500n,3550,3550n
22. کارتریج لیزری رنگی hp
q2672a-72a
hp color laser jet3500,3500n,3550,3550n
23. کارتریج لیزری رنگی hp
q2673a-73a
hp color laser jet3500,3500n,3550,3550n
24. کارتریج لیزری رنگی hp
q2681a-81a
hp laser jet 3700,3700dn
25. کارتریج لیزری رنگی hp
q2682a-82a
hp laser jet 3700,3700dn
26. کارتریج لیزری رنگی hp
q2683a-833a
hp laser jet 3700,3700dn
27. کارتریج لیزری رنگی hp
q3960a-60a
hp color laser jet 2550,2800,28020,2840
hp color laser jet 2500,1500,2800,2820,2840
canon mf817oc4,8180c_4,lbp_2410,ep_87
28. کارتریج لیزری رنگی hp
q3961a-61a
hp color laser jet 2550,2800,28020,2840
hp color laser jet 2500,1500,2800,2820,2840
canon mf817oc4,8180c_4,lbp_2410,ep_87
29. کارتریج لیزری رنگی hp
q3962a-62a
hp color laser jet 2550,2800,28020,2840
hp color laser jet 2500,1500,2800,2820,2840
canon mf817oc4,8180c_4,lbp_2410,ep_87
30. کارتریج لیزری رنگی hp
q3963a-63a
hp color laser jet 2550,2800,28020,2840
hp color laser jet 2500,1500,2800,2820,2840
canon mf817oc4,8180c_4,lbp_2410,ep_87
31. کارتریج لیزری رنگی hp
q5950a-50a
hp color laser jet 4700,4730mfp,4730xmfp
32. کارتریج لیزری رنگی hp
q5951a-51a
hp color laser jet 4700,4730mfp,4730xmfp
33. کارتریج لیزری رنگی hp
q5952a-52a
hp color laser jet 4700,4730mfp,4730xmfp
34. کارتریج لیزری رنگی hp
q5950a-50a
hp color laser jet 4700,4730mfp,4730xmfp
35. کارتریج لیزری رنگی hp
q6000a-6000a
hp laser jet 1600,2600 nseries,2605hp cm 1015mfp,cm 1017mfp
canon lbp _5000,8ppm color ptr
36. کارتریج لیزری رنگی hp
q6001a-6001a
hp laser jet 1600,2600 nseries,2605hp cm 1015mfp,cm 1017mfp
canon lbp _5000,8ppm color ptr
37. کارتریج لیزری رنگی hp
q6002a-6002a
hp laser jet 1600,2600 nseries,2605hp cm 1015mfp,cm 1017mfp
canon lbp _5000,8ppm color ptr
38. کارتریج لیزری رنگی hp
q6003a-6003a
hp laser jet 1600,2600 nseries,2605hp cm 1015mfp,cm 1017mfp
canon lbp _5000,8ppm color ptr
39. کارتریج لیزری رنگی hp
q6470a-70a
hp laser jet 3600,3800
40. کارتریج لیزری رنگی hp
q6471a-71a
hp laser jet 3600,3800
41. کارتریج لیزری رنگی hp
q6472a-72a
hp laser jet 3600,3800
42. کارتریج لیزری رنگی hp
q6473a-73a
hp laser jet 3600,3800
43. کارتریج لیزری رنگی hp
q7570a-70a
hp laser jet m5025mfp,m5035xmfp
44. کارتریج لیزری رنگی hp
q7581a-81a
hp laser jet m5025mfp,m5035xmfp
45. کارتریج لیزری رنگی hp
q7582a-82a
hp laser jet m5025mfp,m5035xmfp
46. کارتریج لیزری رنگی hp
q7583a-83a
hp laser jet m5025mfp,m5035xmfp
sumsung printer&cartridge
no cartridge printer*sumsung*
1 101 2160_3400_3405
2 103 2955_4729
3 D104S 1660/3200/1675/1667/3217
4. D105 1915 -2525-2580-4600-4623-
5. D108S 1640 /2240
6. D109S 4300
7. 1210D3 1210_1250
8. 1610-D2 1610/2020/
9. 1710-D3 1740-1750
10. D209 4828/4824/2855
11. 2010D3 2010-2510-2570-2571
12. 2250-D5 2250-2251
13. 2850 2850/2851
14. CLP 300 (Mcyk) CLP300-2160-3160
15. 4100-D3 4100
16. 4200A 4200
17. 4216 4216/560
18. 4521-D3 4521F
19. 5100-D3 5100-5100F
20. D560RA 560 R_565PR
canon printer&cartridge
no cartridge printer*canon*
1 FX3 L300/250/350/90/60L280
2 FX10/9 4000/4100/4140/4010 4350/4370/4380/440
3 EP 22 LBP800/810/1120
4. EP 25 1210
5. EP 26/27 LBP3200/3220/3110
6. 22color(C9352AE) LBP2900/3000
7. 3360-LBP`3300
8. 3010/3100/3050 3650
9. 3250 3650
10. 715 3310/3370/6680
11. 716 ( MCY) 5050/8030/8050
12. 716 BK 7200/8330/8350
13. 718(MCYK) 7200/8330/8350
14. 719 5550/6300/6650/5880
15. 725 6000سری
16. 726 6200
17. 728 4410/4430/4450 4550/4580/4570
18. 728 4410/4430/4450 4550/4580/4570
19. T FaxL380/L390/400, PC300/320/340
20. 707(MCYK LBP5000-5100
21. 5 BK 4000/5000/700/850 9000/9500/700/850 4500/MP810/IP3300
22. mcy 8 4000/5000/700/850 9000/9500/700/850 4500/MP810/IP3300
23. 8 PC_PM 4000/5000/700/850 9000/9500/700/850 4500/MP810/IP3300
24. 8 BK 4000/5000/700/850 9000/9500/700/850 4500/MP810/IP3300
25. 425_426 MCYK_bk 4840_5140_8140 6140_
26.
27. 221( MCY) 4216/560
28. 520 BK 3600/4600/4700 540/550/620/ 630
29. 521 ( MCY) 3600/4600/4700 540/550/620/ 630
30. 521 BK 3600/4600/4700 540/550/620/ 630
sharp printer&cartridge
no cartridge printer*sharp*
1 202FT 205-160
2 016 5015-5316-5320-1118
3 021 5516-5520-2120
brother printer&cartridge
no cartridge printer*brother*
1 TN2025 2040/2070/7010/2970
2 TN3030 5130/8220/8040/8440
3 TN6600 1230/9600/1430/1450
4. TN3145 5220/5250/8060/8860
5. TN8000 FAX2850/4800/9160
6. TN7300 1650/5030/8420/ 5050/5070/1850
7. TN3290 5340-8880-8070-8380
8. TN2130 2140/7340/7450/7040/2170


شرکت پردیس چاپگر باران وارد کننده محصولات اچ پی در ایران و نمایندگی انحصاری شرکت گلدن ترنج نمایندگی اچ پی در کشور امارات ارائه کننده انواع پرینتراچ پی.اسکنراچ پی.لپ تاپ اچ پی.کارتریج اورجینال اچ پی.همچنین ارائه خدمات وگارارنتی پس از فروش وتعمیرات پرینتر اچ پی و دستگاه کپی و ارائه کننده انواع پرینتر برادر.کارتریج برادر.پرینتر کنان.کارتریج کنان.پرینتر سامسونگ.کارتریج سامسونگ.پرینتر پاناسونیک.کارتریج پاناسونیک.وانواع دستگاه کپی و تونرشارپ.تونرتوشیبا.تونرریکو.تونرزیراکس.وهمچنین ارایه دهنده انواع پیش فاکتور و لیست قیمت برای انواع لوازم اداری و بایگانی و کاغذ آمادگی خود را برای خدمت رسانی به شرکت معظم شما اعلام میدارد.
خط ویژه:88322120
پیک رایگان در سراسر تهران.ارسال کالا به تمام نقاط ایران اسلامی

Hp.panasonic.canon.samsung.brother.xerox.toshiba.sharp.sony.dell.asus.apple. Fax .printer.cartridge.laptop. List Price.

 

 

Google Pagerank icon پردیس چاپگر باران
www.hp.com