**برای اطلاع از قیمت ها با شماره 88322120 تماس حاصل فرمایید.قیمت ها به روز می باشد.**hp bosh - hpبوش

HP 1320/1160/2400/2015/1005/3005/2420
بوش پرس جفتي* HP 1200/1300/ 3300
بوش پرس جفتي* HP 2100/ 2500
بوش پرس چپ و راست* hp4050/4000
بوش پرس جفتي *HP 5L/6L
بوش پرس جفتي* HP 4200/ 4300
بوش پرس جفتي*HP 5000/ 5100
بوش پرس جفتي* HP 4100
بوش پرس جفتي*HP 1010/1015/1012/ 1018
بوش پرس جفتي*HP 1100
بوش پرس جفتي* HP 3005
بوش پرس جفتي* HP 5000
بوش پرس جفتي*HP 4014 4015
بوش پرس جفتي* HP 1005 1006
بوش پرس جفتي*HP 1505
بوش پرس جفتي*HP 3015
بوش پرس جفتي* HP 4345
بوش مگنت جفتي *HP 1010/1020/1200/ 1018
بوش مگنت جفتي * HP 64 A -4014- 4015
بوش مگنت جفتي * HP 1160/ 1320
بوش مگنت جفتي *HP 11A-2400-3005- 2420
بوش تفلون *HP 4500/ 4550
بوش تفلون * SAM ML 1510/1610/ 1710
بوش تفلون * SAM ML 2850
بوش پلاتن جفتي * EPSON 2170/ 2180
بوش پلاتن جفتي *Epson 300
دستگيره سبز رنگ فيوزينگ جفتي *HP -1200- 1300

قطعات کارتریج و پرینتر

نحوه کارکرد پرینتر و قطعات ان در تصویر به نمایش در امده است از جمله قطعات اصلی در پرینترها به شرح زیر است قطعات پرینتر

1.کنترل کننده شدت جریان برق--------printer parts--------- 2.درام هدایت کننده عکس
3.غلطک شارژ---------------printer parts---------------4.پرتو لیزر
5.ایینه چرخشی--------------printer parts-----------------6.دولوپر
7.تونر------------------printer parts-----------------8.تسمه
9.سینی کاغذ---------------printer parts---------------10.محل شارژ
11.تمیز کننده تیغه------------printer parts-----------------12.فیوز

نحوه کارکردکارتریج و قطعات ان در تصویر به نمایش در امده است از جمله قطعات اصلی در پرینترها به شرح زیر است قطعات کارتریج
1.درام--------cartridge parts--------- 2.مگنت
3.وایپر بلید--------cartridge parts--------- 4.دکتر بلید
5.غلطک اولیه شارژ