**برای اطلاع از قیمت ها با شماره 88322120 تماس حاصل فرمایید.قیمت ها به روز می باشد.**درام کارتریج hp,lexmark,brother,sharp,toshiba,canon,epson,samsung

کارتریج.................................................................................................................پرینتردرام کارتریج *HP 2035-2055 ........................................505A
درام کارتریج *HP 1007-1005-1006 -1008-M1136........................35/36/88/8/5A
درام کارتریج *HP 1320-1160-3390-3392..............................49/35a
درام کارتریج *HP 3015................................................55a
درام کارتریج *HP 31HP 3100-3150-3200-1100- 315 -32115L-6L..........06/92a
درام کارتریج *HP 2300 -2200.......................................... 10a
درام کارتریج *HP 1200-1300-1000-1150-1220 -3310-3320-3330-3380-3300...15/13a
درام کارتریج *HP 4550 .............................................4550
درام کارتریج *HP 4000..............................................27x
درام کارتریج *HP 1600-2600 1626....................................1600
درام کارتریج *HP 4100..............................................61a
درام کارتریج *HP 2100-2200.........................................96a
درام کارتریج *HP 1010-1020-3030-3035-1018-1015-1022-1012...........12a
درام کارتریج *HP 5000-5100.........................................29X
درام کارتریج *HP2400- 3005.........................................51x/11a
درام کارتریج *HP 1215-2025-1515-1312 -E113.........................cp1215
درام کارتریج *HP 5500-5550.........................................5500/9730/9731/9733a
درام کارتریج *HP 3520 3525 3520-3525...............................3525
درام کارتریج *HP 5200 .............................................16a
درام کارتریج *HP 4014-4015-4515 ...................................64a
درام کارتریج *HP 4500..............................................4500
درام کارتریج *HP 3500 .............................................3500
درام کارتریج *HP 3600-3800-3000....................................3600
درام کارتریج *HP 4600 .............................................4600
درام کارتریج *HP 1025..............................................1025
درام کارتریج *HP 9050-9000 ........................................43x
درام کارتریج *HP 4300-4250-4345-43500-4515 -4200...................38/39/42
درام کارتریج *SHARP AR 161-202-163-5015-5020 -5316-5320-5516-5520-5127-205.....ar161
درام کارتریج *SHARP AR 271-276-275-255.............................ar271
درام کارتریج *SHARP 450...........................................450
درام کارتریج *P8E .................................................p8
درام کارتریج *PANASONIC 84E........................................84e
درام کارتریج *LEXMARK -E250........................................e250
درام کارتریج *LEXMARK -E120 E12....................................e120
درام کارتریج *BROTHER 1240/DR400 ..................................dr400
درام کارتریج *BROTHER 2030-2040-2070N-2140 -7010-2025-2150-2170- 215 -217......dr350
درام کارتریج *BROTHER -DR420-2230-2200-2200D-2270DW.................dr420
درام کارتریج *AFICIO 220-270-1015-1018-1113-2015 -2018-1115.........dr220
درام کارتریج *AFICIO 200-4014-4615-250..............................dr200
درام کارتریج *SAMSUNG 1650/1610/4521/2010/1640/2510/2570/2571/4321.......1650
درام کارتریج *SAMSUNG 101............................................101
درام کارتریج *SAMSUNG 3050-3051......................................3050
درام کارتریج *SAMSUNG ML5100.........................................5100
درام کارتریج *SAMSUNG 2250-4823- 2251................................2250
درام کارتریج *SAMSUNG 1710-1520-1740-4200............................1710
درام کارتریج *SAMSUNG 2850-2851-2852-1910 -1911-1915.................209
درام کارتریج *SAMSUNG 200-250-1010-1210-1220-SF550-1250-1430-4500-4600.............le210
درام کارتریج *SAMSUNG 2150-2151N-2152W-2251 -3450-2550-2551N-2552W.................2150
درام کارتریج *SAMSUNG 1660-1630-3200.................................104
درام کارتریج *MINOLTA 350-450.......................................km350
درام کارتریج *MINOLTA DI 152........................................km351
درام کارتریج *Canon 2016............................................2016
درام کارتریج *Canon 1600-2000.......................................ir1600
درام کارتریج *EPSON 5500-5700-5800-5900-6100........................5900
درام کارتریج *TOSHIBA 168-158........................................5900

درام چیست؟hp

درام کارتریج چیست؟
استوانه ای که با مواد خاص پوشیده شده است که با دریافت نور از خود خواص الکتریکی نشان میدهد. با ولتاژ شارژ شده وبا نور دشارژ میشود.

قیف تونر.1
قیف تونر ظرف کوچکی می باشد که قابلیت جابحایی دارد و محل قرار گیر ی ان در داخل تونر در محلی که تونر به کاغذ اعمال می شود است.

قیف تئنر
2.درز گیر
نوار متحرک محافظی است که برای جلوگیری از ریختن تونر قبل از نصب و راه اندازی کارتریج تونر می باشدکه کاربرد ان درتونرهای اچ پی و بسیاری دیگر از کارتریج تونرها می باشد، اما در اکثر کارتریج لکس مارک مورد استفاده قرار می گیرد.

درز گیر کارتریج
3. دکتر بلید با دکتر تیغه
این تیغه تضمین می کند تا مقدار دقیقی تونر به دولوپرو یا غلطک مغناطیسی توزیع(مگنت رولر) برسد.

دکتر بلید
4.دولوپرویاغلطک مغناطیسی توزیع(مگنت رولر)
این قطعه وظیفه انتقال تونر به درام را بر عهده دارد.این قطعه دارای سیستمی است که در آن یک آهنربا جذب تونر )حاوی مگنتیت( برای انتقال به درام را دارا می باشد.

دولوپر
5.سطل زباله
وظیفه ی این قطعه جمع آوری تونر باقی مانده پاک شده از درام (او پی سی) می باشد که شارژ شده و دیگر نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.

سطل زباله کارتریج
6.وایپر بلید
وظیفه ی این قطعه نگه داشتن مداوم تماس درام و دستمال مرطوب دورهر تونرکه به صفحه اعمال شده می باشد.

وایپر بلید
7.(رولر شارژ اولیه (پی سی ار
نحوه چگونگی وضعیت و یا عوارض عنوان شده برای درام قبل از نوشتن لیزری تصاویربه این صورت است که با استفاده از یک شارژ منفی یکنواخت در تمام سطح انجام می شود

.همچنین رولر شارژ اولیه، تخلیه و یا "پاکسازی" تصویر لیزر را نیز به عهده دارد.

رولر شارژ اولیه
8.(درام (او پی سی
درام آلومینیومی متشکل از چند فیلم لایه لایه می باشد،که اساس تشخیص محدوده اطمینان تحمل سطح بهینه مدور را نشان می دهد. از آنجا که کیفیت سطح (او پی سی) درام قابل اعتماد ترین راه برای حصول اطمینان از کیفیت کلی کارتریج است، ما نیز استفاده درام (او پی سی) جدید را توصیه می کنیم.

درام
9.شاتر درام
وظیفه شاتر درام محافطت از درام (او پی سی) از قرار گرفتن در معرض نوراست و یا وقتی که کارتریج در دستگاه چاپگر جابه جا می شود وظیفه این قطعه حفاظت از درام می باشد. شاتر درام