**برای اطلاع از قیمت ها با شماره 88322120 تماس حاصل فرمایید.قیمت ها به روز می باشد.**hp magnet - hpمگنت

مگنت *HP 1100/1200/1300
مگنت *HP 1320/1160
مگنت *HP 1010
مگنت *HP 1005/1006
مگنت *hp 2055-2035
مگنت *hp 2410 3005 24202410-3005-2420
مگنت *hp 4345-4300 -4200
مگنت *hp 4515-4015-4014
مگنت *hp 3015-255a
مگنت *HP 3500

آهن ربا یا مگنت چیست؟

آهن ربا یا مگنت چیست؟
میله ای استوانه ای با خاصیت مغناطیسی که به منزله ی ارتباط مستقیم با مخزن تونر، وظیفه نگه داشتن ذرات تونر روی سطح خود و در نتیجه انتقال پودر برای ارسال به مرحله بعد را دارد. یکی از عوامل خوب چاپ نشدن ممکن است از خرابی مگنت باشد. که خرابی خود را به صورت خط های کمرنگ افقی در عرض کاغذ به نمایش میگذارد

نگاهی به درون کارتریج و اشنایی با اجزای ان

قیف تونر.1
قیف تونر ظرف کوچکی می باشد که قابلیت جابحایی دارد و محل قرار گیر ی ان در داخل تونر در محلی که تونر به کاغذ اعمال می شود است.

قیف تئنر
2.درز گیر
نوار متحرک محافظی است که برای جلوگیری از ریختن تونر قبل از نصب و راه اندازی کارتریج تونر می باشدکه کاربرد ان درتونرهای اچ پی و بسیاری دیگر از کارتریج تونرها می باشد، اما در اکثر کارتریج لکس مارک مورد استفاده قرار می گیرد.

درز گیر کارتریج
3. دکتر بلید با دکتر تیغه
این تیغه تضمین می کند تا مقدار دقیقی تونر به دولوپرو یا غلطک مغناطیسی توزیع(مگنت رولر) برسد.

دکتر بلید
4.دولوپرویاغلطک مغناطیسی توزیع(مگنت رولر)
این قطعه وظیفه انتقال تونر به درام را بر عهده دارد.این قطعه دارای سیستمی است که در آن یک آهنربا جذب تونر )حاوی مگنتیت( برای انتقال به درام را دارا می باشد.

دولوپر
5.سطل زباله
وظیفه ی این قطعه جمع آوری تونر باقی مانده پاک شده از درام (او پی سی) می باشد که شارژ شده و دیگر نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.

سطل زباله کارتریج
6.وایپر بلید
وظیفه ی این قطعه نگه داشتن مداوم تماس درام و دستمال مرطوب دورهر تونرکه به صفحه اعمال شده می باشد.

وایپر بلید
7.(رولر شارژ اولیه (پی سی ار
نحوه چگونگی وضعیت و یا عوارض عنوان شده برای درام قبل از نوشتن لیزری تصاویربه این صورت است که با استفاده از یک شارژ منفی یکنواخت در تمام سطح انجام می شود

.همچنین رولر شارژ اولیه، تخلیه و یا "پاکسازی" تصویر لیزر را نیز به عهده دارد.

رولر شارژ اولیه
8.(درام (او پی سی
درام آلومینیومی متشکل از چند فیلم لایه لایه می باشد،که اساس تشخیص محدوده اطمینان تحمل سطح بهینه مدور را نشان می دهد. از آنجا که کیفیت سطح (او پی سی) درام قابل اعتماد ترین راه برای حصول اطمینان از کیفیت کلی کارتریج است، ما نیز استفاده درام (او پی سی) جدید را توصیه می کنیم.

درام
9.شاتر درام
وظیفه شاتر درام محافطت از درام (او پی سی) از قرار گرفتن در معرض نوراست و یا وقتی که کارتریج در دستگاه چاپگر جابه جا می شود وظیفه این قطعه حفاظت از درام می باشد. شاتر درام