**برای اطلاع از قیمت ها با شماره 88322120 تماس حاصل فرمایید.قیمت ها به روز می باشد.**پیکاپ *
HP 5200پیکاپ *
HP 8100 /4050/4000/پیکاپ *
HP 1200/1300/1000/3300/1150پیکاپ *
HP 5L/6Lپیکاپ *
HP4100پیکاپ *
HP 4050/4100/4000ﭘپیکاپ *
HP 8500/8100/8150پیکاپ *
HP 3Si-4Siپیکاپ *
HP 4 + 5 پیکاپ *
HP 4500/4550 پیکاپ *
HP 5500/5550/9500/9000 پیکاپ *
HP 2100/2500/2512پیکاپ *
HP -1320/2100/2300/2200/1160پیکاپ *
HP 1320/1160پیکاپ *
HP4VCپیکاپ *
HP 3100/5L/6Lپیکاپ *
HP 3Pپیکاپ *
HP 5SI/8000پیکاپ *
HP 4200/4300/4014/4015پیکاپ *
HP InkJet 1120پیکاپ *
HP NX 4SI/3SIﭘپیکاپ *
WX/8500-5S - 8000/8150پیکاپ *
HP 4200/4300 پیکاپ *
HP 8150/8100/8000پیکاپ *
HP 4/4+/ EX11/5 7911+ پیکاپ *
HP 4000 پیکاپ *
HP -x1427x1835x5SI/8100/8500/8000پیکاپ *
HP 4/+4 پیکاپ *
HP 9000 پیکاپ *
HP 1200-1300 پیکاپ *
HP 4200/4300/4250پیکاپ *
HP 5000/5100 پیکاپ *
HP 5100-5000 پیکاپ *
HP 8000/4+/5 پیکاپ *
HP 4V پیکاپ *
HP 1010/1020/1015 پیکاپ *
HP 1100پیکاپ *
HP 1100پیکاپ *
HP 1220/1280پیکاپ *
HP2300پیکاپ *
HP 1200 پیکاپ *
HP 8100 پیکاپ *
HP 1212-1005-1006 پیکاپ *
HP 1505-1522 3035پیکاپ *
HP 2420-2400-2015-5200-3005-2035پیکاپ *
HP 2035-2055 پیکاپ *
HP 2035-2055 پیکاپ *
HP3005 3027 3035 (3015)پیکاپ *
HP 3005-3027-3035 پیکاپ *
HP 4014-4015-4515-TRAY2 پیکاپ *
HP 4014-4015-4515 پیکاپ *
HP 1320پیکاپ *
Epson LQ 217 LQ-2170 پیکاپ *
EPSON 5700/5800 پیکاپ *
LQ-300 پیکاپ *
SAM -1615-1610-1640 MLپیکاپ *
SAM2250پیکاپ *
SAM2850-2250 پیکاپ *
SAM4521پیکاپ *
SAM2570-2571- 4500-2510(scx 4500)پیکاپ *
SAM SCX 4521 F ﭘپیکاپ *
SAM 1710/1510/1520/4216/4116/4016/4300پیکاپ *
2420پیکاپ *
SAM 4500 MLپیکاپ *
LEXMARK E250 پیکاپ *

تمییز کردن و تعویض پیکاپ رولر

نحوه تعویض وتمیز کردن پیکاپ رولر
1.مرحله اول:
پرینتر خودرا خاموش کرده وسیم برق را بکشید.اجازه دهید تا چاپگر خنک شود.
محل سیم برق پرینتر را در عکس مشاهده می نماییدپیکاپ رولر

2.مرحله دوم:
درب پرینتر خود را باز کنید وکارتریج را از محل خود خارج کنید.
نحوه باز کردن پرینتر و خارج کردن کارتریج در عکس نشان داده شده است.پیکاپ رولر
3.مرحله سوم:
محل قرارگیری پیکاپ رولر در داخل پرینتر می باشد.این غلطک بسیار بزرگ است و رنگ ان خاکستری می باشد.محل قراگیری ان در وسط و پشت محل قرار گیری کارتریج است که پس از برداشتن کارتریج محل ان بسیار واضح است.
درعکس محل قرارگیری پیکاپ رولر را مشاهده می نمایید.

نکته مهم:هنگام تعویض ویا تمیز کردن پیکاپ رولر از دست زدن به تراسفر رولر جدا خوداری نمایید
ترانسفر رولر غلطک لاستیک اسفنجی سیاه رنگ می باشد که در زیر محل قرار گیری کارتریج است.بهتر برای این کار از یک ورق کاغذ استغاده شود به این صورت که در هنگام تعویض یا تمییز کردن پیکاپ رولرکاغذ را روی ترانسفر رولر قراردهید.
پیکاپ رولر
مرحله چهارم:
پیکاپ رولر را به سمت پایین چرخانده و به سمت جلوی پرینتر بکشید
در عکس نحوه صحیح دراوردن پیکاپ رولر را مشاهده می نمایید.پیکاپ رولر
مرحله پنجم:
به ارامی و با دقت پیکاپ رولر را در جهت مستقیم بیرون اورید پیکاپ رولر
مرحله ششم:
برای تمیز کردن پیکاپ رولر به یک پارچه بدون پرزو مقداری الکل احتیاج دارید پارچه بدون پرز را به الکل اغشته کرده به ارامی روی پیکاپ رولر بکشید از فشار دادن و یا خشن کشیدن پارچه جدا خوداری نمایید.با مکی دقت و حوصله می توانید به راحتی این عمل ر ا انجام دهید
نکته مهم:الکل ماده ای قابل اشتعال است پس برای اجتناب از هرگونه خطر تمیز کردن پیکاپ رولر را در محلی به دوراز مواد اشتعال زا انجام دهید.هم چنین اجازه دهید تا پیکاپ رولر بعد از تمیز کردن کاملا خشک شود سپس در جای خود قرار دهید .قبل از خشک شدن پیکاپ رولر دستگاه را به برق نزنید.
توجه:در صورت نبود الکل می توانید پارچه بدون پرز را به مقدار بسیار کم مرطوب نمایید.پیکاپ رولر
مرحله هفتم:
با استفاده از یک پارچه خشک بدون پرز پیکاپ رولر را از هرگونه گردو خاک تمییز فرماییدپیکاپ رولر
مرحله هشتم:
قبل قراردادن پیکاپ رولر در محل خود حداقل 20 دقیقیه صبر نمایید تا کاملا خشک گردد سپس در محل خود قرار دهیدپیکاپ رولر
مرحله نهم:
طرز صحیح قرار دان پیکاپ رولرو نحوه قرارگیری خود پیکاپ رولر درمحل
توجه داشته باشید که طرز صحیح قرار گیری پیکاپ رولر به این صورت است که زبانه های دایره ای شکل به سمت بالا و زبانه های مستطیلی شکل در قسمت پایین قراردارد قسمت از پیکاپ رولر دارای سطحی صاف است که به پشت چاپگر واردمی شود.که در هنگام قرار دان پیکاپ رولر این نکته بسیار حائز اهمیت است
نحوه صحیح قرار گیری در عکس نشان داده شده است. پیکاپ رولر
مرحله دهم:
پیکاپ رولر به سمت پایین چرخانده و هنگامی که در جای خود قرار گرفت با ضربه ای ناگهانی و محکم ان را درجای خود قرار دهید.پیکاپ رولر
مرحله یازدهم:
کارتریج را در خود قرا دهید ودرب پرینتر را ببندید.پیکاپ رولر
مرحله دوازدهم:
پرینتر را به برق زده روشن نمایید.