**برای اطلاع از قیمت ها با شماره 88322120 تماس حاصل فرمایید.قیمت ها به روز می باشد.**hp pres - hpپرس

پرس *HP 2420/2400
پرس *HP 4014-4015-4515
پرس *HP 5000-5100
پرس *HP 4000/4050
پرس *HP 5200/ M5035MFP
پرس *HP 2014/2015
پرس *HP 1100/3200
پرس *HP 1022-3050
پرس *HP 1505-1120
پرس *HP 42 /43 /425 /435 ﭘ4200/4300/4250/4350
پرس *HP 1010-1319-1020
پرس *HP P3005/M3027/M3035
پرس *HP 4345-4250-4345-4300ﭘ
پرس *HP 8000
پرس *HP EX11/4/+5
پرس *HP 1006-1005ﭘ
پرس *HP 1300/1200
پرس *HP 1320/1160
پرس *HP 2035/2055
پرس *HP 2200
پرس *HP 81 /815 /8100/8150
پرس *HP WX/8000/5Si
پرس *HP 2300
پرس *HP 3015-3030ﭘ پرس *HP 9 5 99050-9000
پرس *HP 5L-6L3100ﭘ
پرس *HP 1500-2550-2500
پرس *HP 4100/4050
پرس *HP 2100
پرس *HP 4500/4550
ﭘ پرس *HP EX/4M/4
پرس *SAM -1610-1710 ,161, 171
پرس *SAM2850
پرس *SAM 2550
پرس *LEXMARK 120
پرس *LEXMARK X34 /X340

پرسhp

رول انتقال دهنده یا ترانسفررولرچیست؟
انتقال دهنده کاغذ، که در مجاورت مستقیم درام قرار دارد و کاغذ را به مرحله بعد هدایت میکند.
سنسور کنترول کننده تونر در داخل مخزن یا تونر سنسور این سنسور موظف است که حجم تونر داخل مخزن را اندازه گیری و کاربر را از وضعیت تونر موجود در مخزن مطلع کند.

قیف تونر.1
قیف تونر ظرف کوچکی می باشد که قابلیت جابحایی دارد و محل قرار گیر ی ان در داخل تونر در محلی که تونر به کاغذ اعمال می شود است.

قیف تئنر
2.درز گیر
نوار متحرک محافظی است که برای جلوگیری از ریختن تونر قبل از نصب و راه اندازی کارتریج تونر می باشدکه کاربرد ان درتونرهای اچ پی و بسیاری دیگر از کارتریج تونرها می باشد، اما در اکثر کارتریج لکس مارک مورد استفاده قرار می گیرد.

درز گیر کارتریج
3. دکتر بلید با دکتر تیغه
این تیغه تضمین می کند تا مقدار دقیقی تونر به دولوپرو یا غلطک مغناطیسی توزیع(مگنت رولر) برسد.

دکتر بلید
4.دولوپرویاغلطک مغناطیسی توزیع(مگنت رولر)
این قطعه وظیفه انتقال تونر به درام را بر عهده دارد.این قطعه دارای سیستمی است که در آن یک آهنربا جذب تونر )حاوی مگنتیت( برای انتقال به درام را دارا می باشد.

دولوپر
5.سطل زباله
وظیفه ی این قطعه جمع آوری تونر باقی مانده پاک شده از درام (او پی سی) می باشد که شارژ شده و دیگر نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.

سطل زباله کارتریج
6.وایپر بلید
وظیفه ی این قطعه نگه داشتن مداوم تماس درام و دستمال مرطوب دورهر تونرکه به صفحه اعمال شده می باشد.

وایپر بلید
7.(رولر شارژ اولیه (پی سی ار
نحوه چگونگی وضعیت و یا عوارض عنوان شده برای درام قبل از نوشتن لیزری تصاویربه این صورت است که با استفاده از یک شارژ منفی یکنواخت در تمام سطح انجام می شود

.همچنین رولر شارژ اولیه، تخلیه و یا "پاکسازی" تصویر لیزر را نیز به عهده دارد.

رولر شارژ اولیه
8.(درام (او پی سی
درام آلومینیومی متشکل از چند فیلم لایه لایه می باشد،که اساس تشخیص محدوده اطمینان تحمل سطح بهینه مدور را نشان می دهد. از آنجا که کیفیت سطح (او پی سی) درام قابل اعتماد ترین راه برای حصول اطمینان از کیفیت کلی کارتریج است، ما نیز استفاده درام (او پی سی) جدید را توصیه می کنیم.

درام
9.شاتر درام
وظیفه شاتر درام محافطت از درام (او پی سی) از قرار گرفتن در معرض نوراست و یا وقتی که کارتریج در دستگاه چاپگر جابه جا می شود وظیفه این قطعه حفاظت از درام می باشد. شاتر درام