:در دونوع لیزری و جوهرافشان می باشدhpپرینترهای

پرینتر لیزریhp

چاپگر تک کاره لیزری سیاه وسفیدhp
چاپگر چند کاره لیزری سیاه وسفیدhp
چاپگر تک کاره لیزری رنگیhp
چاپگر چند کاره لیزری رنگیhp

پرینتر جوهرافشانhp

چاپگر تک کاره جوهرافشانhp
چاپگر چند کاره جوهرافشانhp


hpپرینترهای

پرینترهای اچ پی بسته به نوع نیاز به جندین گروه متنوع تقسیم می شود از جمله این پرینترها پرینترهای لیزری سیاه وسفید جند کاره و تک کاره -پرینترهای لیزری رنگی-پرینترهای جوهرافاشن تک کاذه و چند کاذه-پرینترهای حرارتی-اسکنرها
پرکاربردترین پرینترها بسته به نوع نیاز برای مثال ایتم تعداد پرینت برگ ماهانه ویا چاپ عکس وهزینه مواد مصرفی ان من جمله کارتریج در این صفحه به صورت تخصصی شرح داده شده است
برای مثال پرینتر 1132 از جمله پرینترهای سه کاره لیزری سیاه وسفید است که درکاربد خانگی و اداری دارد چاپ در دقیقه ان 18 برگ می باشد دارای اسکنر و کپی م یباشد که برای مصارف خانگی و اداری بسیار مناسب است هم چنین هزینه مواد مصرفی ان کارتریج 85 است