شایعات و واقعیت هایی درباره چاپگر ها

شایعات و واقعیت هایی درباره چاپگر ها

***چاپگری که عکس را خوب چاپ می کند هر چیزی را خوب چاپ می کند>>>
چاپگر ها ویژگی های مخصوص به خود را دارند، بنابراین هر چاپگر برای ویژگی خاصی طراحی و ساخته شده است
یک چاپگر جوهر افشان که کیفیت عددی ای بر حسب "دی پی ای" دارد و مساوی با کیفیت عددی بر حسب "دی پی ای" یک چاپگر لیزری است، قابل مقایسه است این دو قابل مقایسه نیستند، امروزه دقت 600 "دی پی ای" برای چاپگر های لیزری استاندار است.دقت معادل در چاپگرهای جوهر افشان 600 تا 720 است. در هر صورت وقتی روی یک کاغد معمولی و استاندارد چاپ کی کنید جوهر چاپگر تمایل به بخش شدن را دارد و کیفیت عکس کاهش می یابد.

***یک چاپگر با دقت بالا خروجی بهتری نسبت به چاپگرهایی با دقت پایین تر دارد>>>
همیشه هم اینگونه نیست، در مورد تصاویر گرافیکی و عکس ها یک چاپگر جوهر افشان با دقت 300 "دی پی ای" کیفیتی معادل یا بالاتر از خروجی یک چاپگر لیزری با کیفیت 600 "دی پی ای" را دارد.

***اگر چاپگر ارزان تر بخرید در پولتان صرفه جویی کرده اید>>>
شاید تعجب کنید اگر بدانید همیشه این گفته صحت ندارد. تفاوت هایی که در هزینه های چاپگر وجود دارد از قبیل : خریدن کارتریج جوهر، کاغذ و تونر می باشد می تواند در دراز مدت هزینه ی شما را بالا ببرد.