انواع کاربن فکس

روان نویس یونیبال کمپو uniball............دارای نوک نمدی باریک می باشد

روان نویس یونیبال سیگنوuniball............دارای نوک ساچمه ای می باشد

روان نویس یونیبال چشمی uniball............دارای مدل تقلبی در بازار می باشد

روان نویس یونیبال اکلیلی uniball............د ررنگهای نقره ای طلایی نارنجی سبز بنفش آبی قرمز

روان نویس یونیبال هواپیماییuniball............با تغییر ارتفاع و شرایط جغرافیایی جوهر پس نمی دهد

روان نویس یونیبال جت استریم uniball............دارای نوک 1 و بسیار روان می باشد

روان نویس راپیدی Rapid.............دارای نوک در سایزهای مختلف می باشد

ماژیک علامت زن-فسفری Marker............ در رنگهای آبی زرد سبز قرمز نارنجی صورتی

ماژیک اسنومن معمولی snowman............درچهار رنگ-دارای مدلهای تقلبی می باشد

ماژیک اسنومن وایت برد snowman..............در چهاررنگ-دارای مدلهای تقلبی می باشد

ماژیک اسنومن او.پی.ام snowman...............در چهاررنگ-قابلیت نوشتن بر روی سی دی

خودکار یونیبال لاکابوuniball .................درچهارنگ-دارای نوک 1.4

خودکار بیک Bic..............در چهاررنگ

خودکار مارویMarvin Yoshida ..............در چهاررنگ

خودکار فابر کاستل faber castell..............در چهاررنگ

خودکار فشاری Automatic pressure.............در سه رنگ

خودکار اکلیلی Automated coronary..............در چهاررنگ با اسانس میوه

مداد فابر کاستل آلمانیfaber castell .................در دو رنگ مشکی و قرمز

مداد لیرا Lyra..............در دو رنگ

مداد طراحی ................B1 تا B8

اتود میکرو کره ای Etude................ ./در سایزهای 5/. و 7/.و 9

./اتود روترینگ آلمانی5rotring...............دارای مدل تقلبی می باشد

اتود روترینگ آلمانی ./7 و 1rotring ...............دارای مدل تقلبی می باشد

اتود ساکورا ژاپنی sakura................بدلیل نوک فشاری مانع از شکستن مغز اتود می شود

مغز اتود کره ای korea ................../5 - ./7 - ./9

مغز اتود کره ای Germany ................../5 - ./7 - ./9

پاک کن روترینگ rotring.................افزایش سایز در افزایش قیمت موثر است

faber castellپاک کن فابر کاستل

تخته پاک کن وایت بوردWhiteboard

غلط گیر مدادی uniball.................مارک یونیبا ل _سایر مارکها ارزانتر می باشد

غلط گیر مدادی CKLASS

غلط گیر فرچه ای