مقالات آموزشی

کدهای خطای پرینترهای لیزری اچ پی 19-0

کدهای خطای پرینتر لیزری اچ پی 19-0

مرجع کلی کدهای خطای پرینترهای لیزری اچ پی 19-0

در زیرکدهای خطای پرینترهای لیزری اچ پی 19-0 را جمع اوری نمودیم این کدهای خطا شامل کدهای   0-19 در پرینترهای لیزری hp می باشد.

مقدمه

لطفاً توجه داشته باشید که توضیحات کلی برای همه پرینترهای لیزرجت‌ می باشد. این مطالب به همت تیم تولید محتوا پردیس چاپگر باران گرداوری شده است تا شما به راحتی به تمامی کدهای خطا دسترسی داشته باشید .با ما همراه باشید.ما تمامی کدهای خطا را در سه بخش نمایش پیام در صفحه چاپگر معنی کد خطا و کاری باید انجام دهید دسته بندی کرده ایم:

تعمیرات پرینتر لیزری اچ پی

 خرید کارتریج لیزری با بهترین قیمت و کیفیت

کد خطای پرینتر لیزری hp 13XX PAPER JAM  [LOCATION]

پیام در صفحه نمایش چاپگر:

13XX PAPER JAM [LOCATION]

معنی کد خطا:
کاغذ در مکان مشخص شده (و احتمالاً در مکان های دیگر) گیر کرده است. اگر بعد از پاک شدن همه ،همچنان پیام گیر کردن را مشاهده می نمایید، ممکن است یک سنسور یا اهرم حسگر گیر کرده یا شکسته باشد.

چه باید کرد؟

برای همه پیام‌های گیر کردن و جمع شدگی کاغذ، موارد زیر را انجام دهید:

1. رسانه چاپی گیر کرده را از محل مشخص شده حذف کنید. کل مسیر کاغذ را برای سایر قطعات رسانه موجود در مسیر بررسی کنید.

2. پوشش بالایی را باز و بسته کنید تا پیام پاک شود.

3. سنسورها و پرچم های موجود در مسیر کاغذ را برای عملکرد صحیح بررسی کنید.

اگر مشکل شما هم چنان ادامه دارد با شماره 02188322120 تماس حاصل فرمایید.


کد خطای  13.0PAPER JAM [LOCATION]

پیام در صفحه نمایش چاپگر:

13.0PAPER JAM [LOCATION]

معنی کد خطا:

کاغذ در یک جای نامشخص گیر کرده است

چه باید کرد؟

برای همه پیام‌های گیر کردن و جمع شدگی کاغذ، موارد زیر را انجام دهید:.

1.رسانه گیر کرده را از محل مشخص شده بردارید.

2. بررسی کنید که سینی کاغذ کاملا بسته است.

3. غلتک های تغذیه و جداسازی را بررسی و/یا تعویض کنید.

4. مطمئن شوید که هیچ مانعی در مسیر وجود ندارد، مانند یک تکه کاغذ پاره شده.

5. پوشش بالایی را باز و بسته کنید تا پیام پاک شود.

6. سنسورها و پرچم ها را برای عملکرد مناسب بررسی کنید.

اگر مشکل شما هم چنان ادامه دارد با شماره 02188322120 تماس حاصل فرمایید.


کد خطای  13.1PAPER JAM OPEN INPUT TRAYS

پیام در صفحه نمایش چاپگر:

13.1PAPER JAM OPEN INPUT TRAYS

معنی کد خطا:

گیر کردن کاغذ در سینی

چه باید کرد؟

1. مطمئن شوید که نگهدارنده کاغذ به‌درستی در جای خود قرار داده شده  و براساسا اندازه کاغذ تنظیم شده‌اند تا پرینتر بتواند از سینی تغذیه کند. ممکن است لازم باشد ارتفاع پشته کاغذ  در سینی کاهش یابد.

2. ناحیه ورودی کاغذ سینی کاغذ را به خوبی چک کنید تا مشکلی اعم از اسیب دیدگی نداشته باشد هم چنین اسمبل سینی کاغذ را چک کنید تا به درستی در جای خود قرار داده شده باشد

3. هر سنسور یا فیوز معیوب را تعویض کنید.

4. بررسی کنید که کاغذ با مشخصات سینی مطابقت دارد.

5. تغذیه پیکاپ (کاغذ کش) و غلتک های جداکننده را برای سایش غیرعادی بررسی کنید. در صورت نیاز تعویض کنید.

6. کاغذ موجود در سینی ورودی را 180 درجه بچرخانید و/یا آن را برگردانید

اگر مشکل شما هم چنان ادامه دارد با شماره 02188322120 تماس حاصل فرمایید.


کد خطای  13.10PAPER JAM OPEN INPUT TRAYS

پیام در صفحه نمایش چاپگر:

13.10PAPER JAM OPEN INPUT TRAYS

معنی کد خطا:

 گیر کردن کاغذ در قسمت یونیت دورو زن دستگاه

یا گیر کردن کاغذ در دوپلکسر

چه باید کرد؟
1.دوپلکسر (قسمت دورو زدن دستگاه) و قسمت پشتی چاپگر را از نظر انسداد یا آسیب بررسی کنید.

2. دوپلکسر را از نظر عملکرد صحیح بررسی کنید. در صورت لزوم دوبلکسر را تعویض کنید.

3. همچنین مجموعه فیوزر و Diverter عقب (منتقل کننده عقب) را برای مشکلات انسداد بررسی و در صورت لزوم تعویض نمایید

اگر مشکل شما هم چنان ادامه دارد با شماره 02188322120 تماس حاصل فرمایید.


کد خطای پرینتر لیزری hp 13.14

پیام در صفحه نمایش چاپگر:

13.14

معنی کد خطا:

در پرینترهای لیزرجت 5si اچ پی  این خطا ناشی از نقص PCA کنترل کاغذ است

چه باید کرد؟
تعویض pca یا کنترل کننده کاغذ

اگر مشکل شما هم چنان ادامه دارد با شماره 02188322120 تماس حاصل فرمایید.


کد خطای پرینتر لیزری hp  13.2PAPER JAM OPEN INPUT TRAYS

پیام در صفحه نمایش چاپگر:

13.2PAPER JAM OPEN INPUT TRAYS

معنی کد خطا:

گیر کردن کاغذ در محل تغذیه کاغذ.

چه باید کرد؟
1. ناحیه ورودی کاغذ را بررسی کنید تا مانع یا مشکلی نباشد. همچنین بررسی کنید که آیا غلتک انتقال اسیب دیده و یا از جا درامده یا نه.

2. هر سنسور یا فیوز معیوب را تعویض کنید.

3. اطمینان حاصل کنید که رسانه از حداکثر طول تجاوز نمی کند.در واقع اندازه نگهدارنده کاغذ را بررسی کنید

4. اگر چندین ورق در حال تغذیه هستند، ممکن است لازم باشد کاغذا را فن کنید و ارتفاع پشته را کاهش دهید. همچنین پد جداسازی را تعویض کنید.

5. بررسی کنید که فیوزر به درستی نصب شده باشد.

اگر مشکل شما هم چنان ادامه دارد با شماره 02188322120 تماس حاصل فرمایید.


کد خطای  13.20PAPER JAM CHECK REAR DOOR

پیام در صفحه نمایش چاپگر:

 13.20PAPER JAM CHECK REAR DOOR

معنی کد خطا:

در هنگام پرینتر ،پرینتر روشن و یاخاموش شده و کاغذ در مسیر گیر کرده است

چه باید کرد؟

1.تمام کاغذ های موجود در مسیر کاغذ را بردارید و سپس درپوش بالایی را باز و بسته کنید.

2. اگر بعد از حذف همه کاغذها پیام همچنان ادامه داشت: بررسی کنید که آیا کاغذ در قسمت پیش تغذیه گیر کرده است یا خیر. هر سنسور یا فیوز معیوب را تعویض کنید.

اگر مشکل شما هم چنان ادامه دارد با شماره 02188322120 تماس حاصل فرمایید.


کد خطای  13.21DOOR OPEN JAM

پیام در صفحه نمایش چاپگر:

 13.21DOOR OPEN JAM

معنی کد خطا:

در هنگام چاپ درب بالایی باز بود

چه باید کرد؟

1. کاغذ را خارج کرده  و درب بالایی را ببندید.

2. اگر پیام همچنان ادامه داشت، سوئیچ درب بالا را برای عملکرد صحیح بررسی کنید.

3-سنسورها را چک کنید

اگر مشکل شما هم چنان ادامه دارد با شماره 02188322120 تماس حاصل فرمایید.


کد خطای   13.5PAPER JAM CHECK REAR DOOR

پیام در صفحه نمایش چاپگر:

  13.5PAPER JAM CHECK REAR DOOR

معنی کد خطا:

گیر کردن کاغذ در فیوزر به دلیل کندی سرعت

چه باید کرد؟

1. غلتک انتقال و تسمه رسانه کوچک را بررسی کنید تا مطمئن شوید که کار می کنند و می توانند رسانه چاپی را به فیوزر وارد کنند.

2. مسیر کاغذ را برای انسداد نزدیک غلتک انتقال، کارتریج تونر، مجموعه تغذیه کاغذ و فیوزر بررسی کنید.

3. فیوزر را بردارید و دوباره در جای خود قرار دهید.

4. دنده های فیوزر و چرخ دنده های محرک را از نظر سایش بررسی کنید.

5. در صورت نیاز فیوزر یا چرخ دنده های محرک مناسب یا هر دو را تعویض کنید.

6. اگر پیام خطای نادرست ادامه داشت، کنترلر DC را جایگزین کنید.

اگر مشکل شما هم چنان ادامه دارد با شماره 02188322120 تماس حاصل فرمایید.


کد خطای  13.6PAPER JAM CHECK REAR DOOR

پیام در صفحه نمایش چاپگر:

 13.6PAPER JAM CHECK REAR DOOR

معنی کد خطا:

گیر کردن کاغذ در فیوزر.

چه باید کرد؟

1. مسیر کاغذ را برای وجود موانع در فیوزر و ناحیه خروجی/تحویل بررسی کنید.

2. فیوزر را دوباره در جای خود قرار دهید.

3. چرخ دنده های فرسوده، سنسورها یا فیور های معیوب را تعویض کنید.

اگر مشکل شما هم چنان ادامه دارد با شماره 02188322120 تماس حاصل فرمایید.

خرید زونکن عمده


کد خطای  13.99PAPER JAM [LOCATION]

پیام در صفحه نمایش چاپگر:

P13.99PAPER JAM [LOCATION]

معنی کد خطا:

گیر کردن کاغذ  درمکان نامشخص رخ داده

چه باید کرد؟

 1. کاغذ گیر کرده را از محل مشخص شده بردارید.

2. بررسی کنید که سینی کاغذ کاملا بسته است.

3. غلتک های تغذیه و جداسازی را بررسی ویا تعویض کنید.

4. مطمئن شوید که هیچ مانعی در مسیر وجود ندارد، مانند یک تکه کاغذ پاره شده.

5. پوشش بالایی را باز و بسته کنید تا پیام پاک شود.

6. سنسورها و فیوزها را برای عملکرد مناسب بررسی کنید

اگر مشکل شما هم چنان ادامه دارد با شماره 02188322120 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.